Βρες τον ΦΠΑ

ENGLISH:
This application is only available in Greece & Cyprus.


GREEK:
Με απλό και γρήγορο τρόπο υπολόγισε τον ΦΠΑ.

– Εισάγεις το ποσό με ή χωρίς ΦΠΑ
– Διαλέγεις έναν από τους συντελεστές
– Πρόσθεσε ή αφαίρεσε τον φόρο
– Εμφανίζεται αμέσως το ποσό χωρίς ΦΠΑ, το ΦΠΑ και το ποσό με ΦΠΑ το οποίο μπορείς να το κάνεις copy/paste


iOS release date: 14/10/2017